Monthly Archive: gener 2008

Iniciativa vol fer passar bou per bèstia grossa

Ens volen fer passar bou per bèstia grossa.Han arribat les primeres reaccions dels socis minoritaris del tripartit mataroní sobre l’afer Bassas-Segura. ICV afirma que no demanarà la dimissió del regidor d’Urbanisme, nebot dels espavilats que s’han forrat amb la venda de la finca de Can Fàbregas.  Demanen "un gest".

Concretament diuen que "Els ecosocialistes, però, si que exigeixen accions immediates per la recerca d’aquesta confiança. En concret, demanen que es desvinculi el Consell del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró de la regidoria d’Urbanisme."

Els informatius de Mataró Ràdio avui s’han fet ressò d’aquesta "exigència" i arriben a especular amb la possibilitat que el PSC-PSOE "està estudiant seriosament" aquesta possibilitat.

Ens volen colar bou per bèstia grossa. Que el regidor d’Urbanisme no presideixi el Consell de Patrimoni és una decisió presa el mes de desembre, molts dies abans de l’escàndol "Bassas-Segura". Concretament el 12 de desembre del 2007 l’encara regidor d’Urbanisme Ramon Bassas i Segura va signar el decret de modificació del Reglament del Consell Municipal del Patrimoni.

I aquest Consell el deixarà de presidir el regidor d’Urbanisme perquè això era il·legal. No pas per "bona voluntat" del sr. Bassas ni per cap "exigència" d’ICV. El deixarà de presidir perquè així ho diu la llei.

"El Reglament vigent preveu (article primer) que la Presidència recau en el Regidor d’Urbanisme. Segons informe jurídic del servei d’Urbanisme la Presidència correspon, per prescripció legal (Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya) a l’Alcalde o Regidor en qui delegui i no permet una altre opció." Signat per Ramon Bassas el 12 de desembre del 2007.

Per tant, no cal que intentin fer passar bou per bèstia grossa. A mi no m’agrada que emm prenguin el pèl. 

El vídeo del 8.000 per cent

[youtube:http://youtube.com/watch?v=26xUmsPO5OM]

Les matemàtiques mai han estat el meu fort. Vaig decantar-me per les lletres i les mates de 2n de BUP me la van aprovar el setembre de COU.

Tenia davant dels meus morros els documents del Registre de la Propietat on posa que la finca de Can Fàbregas la van comprar l’any 1982 per 33 milions de pessetes i l’han ventu el 2007 per 2.745 milions de pessetes. Això és un increment del 8.000%. Com la inflació però una miqueta més, vaja.

Per fer-me’n una idea visual vaig agafar 33 paperets i en vaig fer una pila. I vaig fer una altra pila de 2.745 paperets. Així emm quedava clara la magnitud de les xifres. I això és el que es pot veure en aquest vídeo de la notícia que va emettre dimarts l’informatiu 24 Hores de Televisió de Mataró.  

El tripartit de Mataró té un problema que es diu 8.000%

A la pila de l'esquerra 33 fulls de paper i a la plia de la dreta 2745 fulls de paper. El govern tripartit de Mataró (PSC-ICV-ERC) té un problema que es diu 8.000%. Aquest és el percentatge d’increment del preu la finca de Can Fàbregas i de Caralt mentre ha estat propietat dels oncles materns del regidor d’Urbanisme mentre el seu nebot ha ostentat càrrecs de responsabilitat en el govern de la ciutat.

Aquest migdia amb en Xevi hem fet una roda de premsa i ens hem ajudat de dues piles de fulls de paper per exemplificar aquest benefici del 8.000%, mentre anavem mostrant als periodistes els diversos documents on consta la informació.

Amb aquestes informacions que hem posat sobre la taula es comencen a entendre moltes coses.

Xevi Safont-Tria i Joan Jubany mostren els plànols de la finca de Can Fàbregas. Dijous 17 de gener del 2008 la Plataforma Salvem Can Fàbregas ha facilitat la informació que destapa que els oncles materns de l’actual regidor d’Urbanisme i Primer Tinent d’Alcalde, sr. Ramon Bassas i Segura, són accionistes de Naves Biada SA i han resultat beneficiats per la venda de la finca on es troba ubicat el conjunt catalogat de Can Fàbregas i de Caralt. Davant aquest fet la Plataforma demana ”actuar en conseqüència” .

L’endemà, divendres 18 de gener el sr. Ramon Bassas i Segura ha encarregat ell mateix un informe al Secretari de la Corporació on li demana “si hi ha cap conseqüència administrativa o jurídica sobre els acords presos i anteriorment relacioinats, així com sobbre el meu capteniment com a càrrec públic”. Tot seguit ha declarat en roda de premsa haver-se asabentat “casualment” d’aquest fet, ha afirmat haver actuat sempre correctament i, sense que ningú l’hagi acusat de res, ha amenaçat de dur als tribunals a qualsevol persona que qüestioni de la seva honorabilitat. També ha afirmat que Naves Biada SA és “un dels més de 90 propietaris del sector”, en un intent de treure rellevància al fet.

La CUP de Mataró assumeix la demanda de la Plataforma Salvem Can Fàbregas i pren el compromís d’actuar davant d’aquesta realitat davant els òrgans que correspongui.

D’entrada exposem uns primers fets documentats que ajuden a valorar la magnitud del 8.000%:

1. La vinculació de parentiu de 3r grau entre el sr. Ramon Bassas i Segura, amb responsabilitats de govern en l’actual i en l’anterior legislatura, i la meitat dels accionistes de Naves Biada SA. Així ha estat reconegut per ell mateix i documentat en la inscripció de la societat Naves Biada SA en el Registre Mercantil de Barcelona (Tom 5051, Secció 2, Llibre 4364, Fulla 59983).

2. Que la finca amb referència cadastral 3288549DF5938N0001UH, on es troba ubicat el conjunt catalogat de Can Fàbregas i de Caralt, va ser comprada l’octubre del 1982 per Naves Biada, SA pel preu de trenta-tres (33) milions de pessetes, segons consta inscrit en el Registre de la Propietat de Mataró (Llibre 998, Tom 2755, Foli 117, Finca 31.535).

3. Que des de l’1 de gener del 2005 l’Ajuntament de Mataró ha iniciat diversos procesos de requalificació urbanística encaminats a implantar una superfície comercial de gran format dins l’illa dins la qual aquesta és la finca majoritària. Així està documentat en els documents aprovats i en les actes dels diferents òrgans de govern de l’Ajuntament de Mataró.

4. Que el sr. Ramon Bassas i Segura és regidor des del 1991, ha ocupat les carteres de Joventut (1991-1995), adscrit a l´Alcaldia (1995-1997), Serveis Centrals (1997-2003) i Seguretat i Prevenció (2003-2007). Des de 1997 és Tinent d´Alcalde. Des de 2007 és regidor d’Urbanisme de l´Ajuntament de Mataró i presideix l’empresa municipal PUMSA. Des de 2004 és Portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Mataró. i per tant ha ostentat responsabilitats de govern i ha participat durant tot aquest temps en els debats, preses de decisions i votacions relacionades amb tot aquest procés. Així queda documentat en les actes dels diferents òrgans de govern de l’Ajuntament de Mataró.

5. Que el 27 de març del 2007 el Consell d’Administració de la societat municipal PUMSA va signar un contracte amb El Corte Inglés SA mitjançant el qual PUMSA s’obliga, entre altres coses, a: “En general, facilitar quantes gestions en depenguin, per tal d’aconseguir la finalitat del destí de la finca.”
I en la pàgina 5 de l’annex tècnic s’especifica que “Malgrat les càrregues existents, aquesta finca s’entregarà lliure de càrregues”.
Tal com queda documentat en el plec de condicions i en l’annex tècnic per a l’adjudiciació d’aquest concurs al qual només es va presentar El Corte Inglés, SA.

6. Que 21 dies després d’aquesta adjudicació, el 17 d’abril del 2007 la societat Naves Biada SA ha venut a la immobiliària Residencial Aurum, SL la finca amb referència cadastral 3288549DF5938N0001UH, per l’import de 16.498.000 euros més IVA, que són 2.745 milions de les antigues pessetes. El valor cadastral de la finca és de 1.016.927 euros, segons consta inscrit en el Registre de la Propietat de Mataró (Llibre 430, Tom 3742, Foli 152, Finca 16.660, Inscripció primera).

Davant aquests fets documentats la CUP de Mataró emplaça l’alcalde i les forces del govern mataroní a actuar i donar les explicacions necessàries per tal que tota la ciutadania pugui entendre aquesta revalorització del 8.000% que ha permès que una finca comprada pels oncles d’un regidor per 33 milions de pessetes s’hagi venut per 2.745 milions de pessetes.

Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular de Mataró
Mataró, 21 de gener del 2008

El govern de Mataró té un problema que es diu 8.000% El govern de Mataró té un problema que es diu 8.000% 26.39 Kb


NOTÍCIES DE PREMSA:

• ElTotMataro.cat: La CUP denuncia la revalorització de la finca de Can Fàbregas en un 8.000% 

 

Ara toca estirar el fil i arribar fins el fons

La CUP ja ha fet saber que vol arribar al fons de l’afer Bassas-Segura i que vetllarà per la depuració a tots els nivells de resposabilitats que se’n puguin derivar. Ho eplica en una nota de premsa:

La CUP sol·licita la paralització del procés "Can Fàbregas" i anirà al fons de l’afer Bassas-Segura

Ahir dijous 17 de gener del 2008 la Plataforma Salvem Can Fàbregas i de Caralt va posar en coneixement del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular que existeix una vinculació familiar entre el sr. Ramon Bassas, actual Primer Tinent d’Alcalde i regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Mataró, i la meitat dels accionistes de l’empresa Naves Biada SA, propietaria de la finca amb referència cadastral 3288549DF5938N0001UH. Es tracta del lloc on hi ha l’immoble catalogat de Can Fàbregas i de Caralt, que va ser venut per l’empresa dels oncles del sr. Bassas pocs dies després de l’adjudicació del solar buit a El Corte Inglés.

Des de la CUP considerem que s’ha començat a destapar un cas molt greu. Ja estem seguint el fil de la informació i, amb rigor, ens comprometem a investigar per arribar fins el fons de la qüestió i vetllar per la depuració de les responsabilitats que se’n puguin derivar a tots els nivells.

Considerem que la primera mesura cautelar a prendre, i així ho sol·licitarem al gevern, és la paralització de tot el procés administratiiu, urbanístic i patrimonial del sector fins que aquest cas quedi definitivament resolt a tots els nivells.

Mataró, 18 de gener del 2008


NOTÍCIES DE PREMSA:

• capgros.com: La Plataforma pregunta per la relació de Bassas amb els propietaris de la nau

 • capgros.com: Bassas recorre a l’informe delsecretari per desactivar la nova polèmica

• capgros.com: La CUP demana que es paralitzi tot el procés de Can Fàbregas

• ElTotMataro.cat: Salvem Can Fàbregas denuncia la relació de parentiu de Bassas amb els propietaris de la fàbrica

• ElTotMataro.cat: Bassas argumenta que mai van ser decisius els seus vots per a l’operació de Can Fàbregas  

 

L’escàndol està servit

Fitxa del cadastre de la finca on hi ha Can Fàbregas i de Caralt. Dijous 17 de gener del 2007 la Plataforma Salvem Can Fàbregas i de Caralt ha informat l’Alcalde i tots els caps dels grups municipals d’un afer molt greu i ha emès una escueta nota de premsa.

Dóna la impressió que ens trobem davant l’escàndol polític més gros que es recordarà a Mataró. Se’n parlarà i probablement se’ll batejarà amb diversos noms. Un d’ells podria ser "l’escàndol del 8.000%". 

La finca a la qual es refereix (aquesta informació és pública i la pot consultar qualsevol a l’Oficina Virtual del Catastro) és aquesta:

  Referència catastral de la finca de Can Fàbregas i de Caralt Referència catastral de la finca de Can Fàbregas i de Caralt 105.72 Kb

Tripijocs al Consell Municipal de Patrimoni

El regidor d’Urbanisme, Ramon Bassas (i Segura) ha decretat la modificació del Reglament del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró. Ho ha fet coincidint amb l’anunci de la darrera proposta de "desmuntatge i trasllat" de Can Fàbregas i de Caralt.

El reglament del Consell està vigent des del 1984 i se’ls acudeix modificar-lo  ara, justament quan el Consell encara s’ha de posiciionar sobre l’afer Can Fàbregas i de Caralt. Això és molt sospitós, i per això des de la CUP hem demanat que no es toqui (que no es modifiqui) el reglament del Consell fins que el tema de Can Fàbregas estigui definitivament resolt. 

Per un altre costat, el reglament deixa ben clar que hi haurà un representant de cada Grup Municipal amb representació a l’Ajuntament i que es renovarà cada quatre anys després de les eleccions. El cas és que el Consell no s’ha renovat i després de les eleccions s’ha reunit sense el representant de la CUP. Hem hagut de demanar-ho expressament i ara diu el sr. Bassas que ens hi deixarà ser, tot i que ja havia convocat una altra reunió el dia 23 de gener sense preveure que hi hagués el membre nomenat epr la CUP.

Massa punts foscos i massa tripijocs en un Consell que encara haurà d’emetre algun informe sobre Can Fàbregas. Tot plegat, una mostra més dels malabarismes d’un govern que es diu d’esquerres… 

Esmenes a la modificació del Reglament del Consell de Patrimoni Esmenes de la CUP a la modificació del Reglament del Consell de Patrimoni 45.50 Kb

Reglament Consell Patrimoni 1984 (vigent) Reglament Consell Patrimoni 1984 (vigent) 40.50 Kb

Proposta nou  Reglament Consell Patrimoni Proposta nou Reglament Consell Patrimoni 53.00 Kb

 

A Can Fàbregas s’obre la porta de la via legal

agurrelj'08: La rendició d'Iluro Fins ara la lluita per salvar Can Fàbregas ha estat molt desigual. El govern ha estat disparant amb munició real mentre els defensors del patrimoni només teniem munició de fogueig.

L’Ajuntament (concretament el govern) ha estat fent tot de requalificacions, modificacions de plans urbanístics, per sotmetre la ciutat als interessos de El Corte Inglés. Han ofert l’aplanadora PUMSA i tota la maquinària municipal per preparar el terreny al monstre comercial: el solar que ells havien triat sense cap patrimoni arquitectònic que "faci nosa".

Quan ha calgut el regidor d’Urbanisme sr. Ramon Bassas ha posat en perill la independència del moviment veïnal amb la seva barroera manipulació política del "manifest dels 6".  Darrere l’afable malabarista dialèctic s’ha començat a destapar una mala persona capaç de fer malabarismes amb els documents que entren al registre de l’Ajuntament.

Mentrestant els defensors del patrimoni ens hem valgut de la conscienciació i la mobilització popular. La Plataforma ha presentat 3.700 al·legacions que ni s’han dignat a contestar. La CUP ha ofert un "pacte de ciutat" i ni tansols s’han volgut asseure a parlar… Pel govern només compta lúnic suport públic que han rebut de sis (6) persones.

Doncs s’ha acabat el bròquil. Avui la Plataforma ja ha fet saber que s’obrirà el front de la lluita legal:

Continue reading…

Nous blocs prometedors

Ciomenço el 2008 amb la bona nova del naixement d’un parell de blocs de dos bons amics i companys de militància.

vindrà aquell dia que el treball vencerà… 

Vindrà aquell dia que el treball vencerà… D’una banda, en Miquel Torner, un pou de ciència i persona molt implicat en les entranyes de les lluites socials a Mataró (capital d’Afghanistan?). Quan jo encara em passejava de colló en colló de mon pare en Miquel ja era un militant compromès en lluites socials, sindicals, del moviment veïnal, per la recuperació de la memòria històrica… És tot un referent per a mi. I la millor presentació se la fa ell mateix al seu bloc vindrà aquell dia que el treball vencerà… :

"Ateu i lliure pensador. Em rebenta la prepotència dels qui es creuen poderosos i van de progres i defensors de la participació per a manipular al poble i sortir-se’n amb la seva. Després d’intentar durant molts anys i com tanta i tanta gent transformar globalment la societat, cada vegada assumeixo més el paper de resistent en temes propers i quotidians. Pares, juntament amb l’Antònia, dona i companya, de dues magnífiques filles i avis dels dos millors néts del món. Ah ! i això d’Afganistan no us creieu que es tracta de cap error… simplement és perquè el que considero el meu país no consta en les opcions a escollir i m’he decidit per un altre igual de maltractat…"

Tanquem la paradeta

Tanquem la paradeta Més al nord (a la Marina de la Selva o Alt Maresme), reapareix en Ferran Folgado, company de militància des de la fundació de Maulets a finals dels anys 80. Quan ens vam conèixer el teniem pel més capdepardals de la colla de Pineda, però ha resultat ser un lluitador de pedra picada, a prova de bomba. De la seva maneta me n’aniria fins a la fi del món amb la certesa que en Ferran mai em deixarà a l’estacada.

Ja n’haviem conegut la faceta de pare a Entre les Ones , però ara obre una nova paradeta: Tanquem la paradeta. Ens ho explica ell mateix:

"Encara que pugui semblar contradictori el títol del blog, amb aquest post començo de nou. El blog en sí és el punt i final d’un altre anterior, segurament el més especial que mai escriure. A "Entre les ones" vaig explicar com vaig viure el procés d’arribar a ser pare. Ara amb "Tanquem la paradeta" tanco un xiringo per començar-ne un de nou, molt més obert al món i a l’actualitat que tan sobint ens fa dir "Jo, tio, tamco la paradeta!".

Potser hauré d’obrir d’altres blogs per altres estats d’ànim, però en aquest no em demaneu que sigui honest, sincer ni bona persona. De fet mai sabreu si estic siguent ni honest ni sincer, qui ho és avui dia? Només cal obrir els diaris, mirar el televisor o escoltar la ràdio per adonar-se del pa que si dona.

En aquest país, on la cultura de barretina ens ha ofegat durant tant de temps, cal que es diguin les coses pel seu nom, doncs vivim en una compta enrera que ens esborra el passat i ens embruta el futur.
Així doncs, senyores i senyors, treballadors i treballadores, especuladors i especuladores, els gats i les gates, els porros i les porres, vagin passant que tanquem la paradeta. " 

Benvinguts tots dos. La catosfera s’enriqueix amb la vostra presència i jo us ho agraeixo sincerament.