Tagged: multes

“Independència” és un insult, segons el comandant de la Guàrdia Civil

2 de febrer: Continua l’intent d’empaperar-nos per la concentració del 12 d’octubre de l’any passat davant la caserna de la Guàrdia Civil, durant la qual vam fer pràcticament inaudible la missa castrense en honor a la patrona de la benemèrita.

Com que hem presentat recurs a la proposta de sanció del Govern Civil de Barcelona, el subtinent comandant del “puesto” de Guàrdia Civil de Mataró, Antonio García Villafranca, continua les gestions per intentar sancionar les persones denunciades per participar en la concentració, després que vam presentar recurs. L’escrit no té pèrdua i ens fem un fart de riure. En reprodueixo un fragment:

«Expone el recurrente [jo i la resta d’expedientats ] que no es cierto que haya cometido infraccion alguna, toda vez que según és ha hecho uso del derecho a la libre expresión y opinión, toda vez que según él ha hecho uso del derecho a la libre expresión y opinión; derechos que el Suboficial informante considera muy justos, a no ser que de tales derechos se haga mal uso, como es el caso que nos ocupa, toda vez que los concentrados frente al Cuartel»

I continua dient: 

Continue reading…

Recorrem la sanció on ens demanen vuit milions dir que “Hispanitat és genocidi”

31 de desembre 1993: Els afectats per l’expedient sancionador núm. 9307759 (fets del 12-10-93) presentem un escrit d’al·legacions al Governador Civil de Barcelona, on sol·licitem que s’arxivi el procediment sancionador i es deixi sense efecte la proposta de sanció.

Als vuit imputats per haver fet una concentració contra la Hispanitat ens volen imposar una sanció de fins a un milió de pessetes per barba (en total vuit milions de pessetes) per haver denunciat el genocidi que porta implícit la celebració d’aquesta festa.

En les al·legacions dic:

“En efecte, el dia 12 d’octubre passat, donat que vaig tenir coneixement que s’havia organitzat un acte per reivindicar el canvi de nom de certs carrers de la nosttra ciutat, vaig acudir al lloc indicat, en exercici del meu dret a la lliure expressió i opinió.

Continue reading…

Em demanen un milió de pessetes per haver participat en una concentració

4 de desembre 1993: El Govern Civil de Barcelona inicia un procediment sancionador contra vuit independentistes de Mataró, entre els quals em trobo jo, per la concentració del 12 d’octubre davant la caserna de la Guàrdia Civil.

Tenim el “privilegi” de ser els primers a qui  s’aplica l’article 23 de l’anomenada «Llei Corcuera» per un acte realitzat a la capital del Maresme.

El text de les acusacions no té pèrdua: «el día 12.10.93 al iniciase los actos oficiales de celebración de la Patrona del Cuerpo de la Guardia Civil en el Acuartelamiento de Mataró, se encontrava Vd. en la puerta principal de acceso al mismo en compañia de otros individuos intentando boicotear el normal desarrollo del acto, profiriendo gritos e insultos mientras se personaban en el lugar las distintas Autoridades asistentes al mismo.

Continue reading…

La Guàrdia Civil vol que el Govern Civil ens empaperi

14 d’octubre 1993: La caserna de la Guàrdia Civil de Mataró sol·licita al Govern Civil de Barcelona la iniciació d’un procediment sancionador contra vuit independentistes pels fets del 12 d’octubre . Els tricornis es basen en una nota informativa que van redactar els seus col·legues de la policia espanyola a Mataró. 

Multa per no dur el carnet mentre pintava un mural

21 agost 1990: Rebo una carta de la Dirección General de la Policia espanyola on em diuen que em posen una multa de 1.500 pessetes perquè “No exhibió el documento nacional de identidad al serle requerido por Agentes de la Autoridad, a efectos de identificación, por no portarlo consigo”.

La denúncia me l’ha fet la Guàrdia Civil d’Arenys de Mar arran de l’intent de pintar un mural independentista a Canet de Mar. Aquell dia se’m van endur a la caserna d’Arenys. La multa no l’arribaré a pagar mai.