Monthly Archive: gener 2009

De moment, l’immoble no es mou (salvem Can Fàbregas al seu lloc)

Una excavadora pesada fa maniobres arran de Can Fàbregas. (gener 2009) M’acaben de dir per telèfon que fa pocs minuts s’ha acabat la reunió del Consell de Patrimoni on s’havia de votar un dictàmen sobre el projecte d’enderroc i emmagatzematge de Can Fàbregas.

Em diuen que hem aconseguit que el tema no es voti i quedi "sobre la tuala" perquè l’autor del projecte, en Josep M. Puig Boltà diu que ara ha descobert sota una sèrie d’elements al subsòl (galeries subterrànies, un pou…) i no té prevista la manera de "traslladar-los". (Aquests elements ja fa temps que els coneixem des de Salvem Can Fàbregas, i la CUP va presentar un recurs d’alçada la setmana passada on precisament es feia referència a aquests elements del subsòl que s’estan exposant al perill de les obres amb maquinària pesada).

Gent colm l’Agàpit Borràs i la Núria Manté sembla que ha aconseguit convèncer la resta de membres del Consell que no podien donarr llum ver a un "trasllat" sense tenir en compte els elements del subsòl. De moment, doncs, l’immoble de Can Fàbregas no es mou.

No sé quina cara li deu haver quedat al regidor d’Urbanisme, que amb tota la malícia havia fet mans i mànigues per intentar evitar que l’Agàpit exercís el seu dret a assistir a la reunió del Consell de Patrimoni. No sé quina cara li deu haver quedat després de votar, a la mateixa hora i al Consell d’Administració de PUMSA, l’encàrrec del projecte de "trasllat" que no té el vist-i-plau de la Comissió de Patrimoni.

Sr. Bassas, cal ser tan barroer?

Ramon Bassas i Segura. Foto: capgròs.com. Demà dimarts 27 de gener l’equip de govern de Mataró (PSC-PSOE, ICV i ERC) donarà a conèixer el projecte d’enderroc, trasllat a un descampat i "emmagatzematge" de l’immoble catalogat de Can Fàbregas. El segon trasllat i reconstrucció a la vorera del davant sembla que no forma part del projecte. Si fos així, ens trobariem davant una estafa consistent a anomenar "trasllat" al que realment implicaria la "desaparició" d’aquest conjunt industrial protegit per la llei. Però  d’això ja en parlarem quan coneguem el projecte.

Hem estat anys i mesos esperant aquest "projecte" i ara el govern "posa la directa" de la manera més barroera i fa coincidir reunions. Demà es presenta el projecte als regidors en sessió matinal i al vespre en dues reunions convocades a la mateixa hora però en llocs diferents. Per una banda el Consell d’Administració de PUMSA i per l’altre al Consell Municipal de Patrimoni Arquitectònic, totes dues reunions a les 8 del vespre però una a l’Edifici de Vidre i l’altra a la Casa Gran.

Aquesta coincidència està feta amb tota la mala llet possible. El representant de la CUP als dos consells és la mateixa persona, l’Agàpit Borràs. Com que l’Agàpit encara no ha trobat la fórmula de l’omnipresència que li permeti ser a dos llocs al mateix temps, va escriure una instància al regidor d’Urbanisme, sr. Ramon Bassas, tot demanant-li que canviés l’hora del Consell d’Admiinistració de PUMSA per tal de poder exercir el seu dret a participar en els dos òrgans dels quals és membre.

Avui ha arribat la resposta de sr. Ramon Bassas: diu que mantindrà la coincidència d’horaris i diu al representant de la CUP que a la reunió de PUMSA només hi pot assistir ell però que al Consell de Patrimoni hi pot enviar un substitut. Maquiavel es queda curt al costat del nostre tinent d’alcalde.

Jo em pregunto: sr. Bassas, cal ser tan maquiavèlic i barroer?

A més de barroer, aquest regidor té el costum de negar les evidències. Avui ha fet declaracions a un mitjà local on té la barra de dir que la via del tren que travessaria una zona agrícola a nivell "no trinxarà les Cinc Sènies".

Escolti, sr. Bassas, si una via de tren no "trinxa" els llocs per on passa, perquè no la fan passar pel menjador de casa seva?

L’Alcalde encara no sap si és “procedent” aclarir l’acomiadament improcedent?

La CUP ha fet una nota de premsa sobre l’acomiadament improcedent d’un treballador de Mataró Audiovisual:

La CUP vol que s’aclareixin responsabilitats per l’acomiadament d’un treballador de la ràdio

Un informe del Secretari General de l’Ajuntament de Mataró ha donat la raó al representant de la CUP al Consell d’Administració de Mataró Audiovisual, que ha destapat la nul·litat de l’acomiadament d’un treballador fix de la plantilla d’aquesta empresa municipal.

L’acomiadament d’un Cap de Secció de la ràdio municipal i del canal públic de TDT ha estat marcat per un seguit d’irregularitats provocades, a parer de la CUP, per incompetència i mala fe en l’alta direcció de l’empresa. Per aquest motiu, la CUP demanarà explicacions i ha sol·licitat que s’instrueixi un expedient informatiu amb la finalitat de determinar possibles responsabilitats en aquest afer.

Després de cinc dies, l’Alcalde encara no ha respost a la sol·licitud d’obrir un expedient informatiu, i per això la CUP  formularà una pregunta al Ple de l’Ajuntament.

Fins a data d’avui, el relat dels fets és el següent:

9 gener 2009: Joan Antoni Barón signa una carta on comunica a un treballador amb contracte fix que "la direcció de l’empresa us comunica que ha pres la decisió de procedir (…) a un acomiadament disciplinari”. La carta d’acomiadament és lliurada al treballador, i, juntament amb un informe de la Gerència també és enviat a tots els membres del Consell d’Administració.

13 gener 2009: En nom del President de Mataró Audiovisual, la Gerència de l’empresa suspèn la sessió ordinària del Consell d’Administració prevista per al 20 de gener, i ho argumenta “atès la proximitat de la darrera sessió del Consell d’Administració que vam celebrar el passat mes de desembre”, sense esmentar que aquesta darrera va ser extraordinària.

14 gener 2009: el representant de la CUP al Consell d’Administració de Mataró Audiovisual exposa que, segons els Estatus i el Reglament, l’òrgan competent per acordar acomiadaments no és “la direcció” ni el President, sinó el Consell d’Administració. Demana la nul·litat de l’acomiadament per via disciplinar i que es mantingui la convocatòria de la sessió ordinària del 20 de gener.          

15 gener 2009: L’Alcalde  encarrega un informe al Secretari General de l’Ajuntament, que els membres del Consell no coneixeran fins el dia 20 de gener. L’Informe dóna la raó a les sol·licituds del representant de la CUP: “per raons de prudència i seguretat jurídica, per tal d’evitar debats estèrils sobre qüestions formals dubtoses, sóc del parer de sotmetre aquest acord a al Consell d’Administració”.

El mateix 15 de gener, i sense donar explicacions, l’alta direcció torna a convocar la sessió del Consell d’Administració que havia suspès dos dies abans. El principal punt de l’ordre del dia és “Ratificar la resolució d’acomiadar el Cap d’Emissions de Mataró Audiovisual”.

19 gener 2009: El treballador acomiadat entra diversos escrits pel Registre de l’Ajuntament adreçats al President i al Consell d’Administració de Mataró Audiovisual. L’alta direcció no ha liurat cap d’aquests documents als membres del Consell d’Administració.

20 gener 2009: A la reunió del Consell d’Administració de Mataró Audiovisual hi assisteix, exepcionalment, el Secretari General de la Corporació. El president -l’Alcalde- proposa modificar el punt de l’ordre del dia de “Ratificar la resolució d’acomiadar…” i exlica que l’acomiadament disciplinar ha estat substituït per un procés de negociació amb la finalitat de trobar una sortida dialogada amb el treballador acomiadat. S’informa que el procés de diàleg el conduïrà el Vicepresident de Mataró Audiovisual i regidor de Presidència de l’Ajuntament de Mataró.

El president proposa que, més endavant, es modifiquin els Estatuts i el Reglament per tal de treure al Consell d’Administració la competència de contractar i acomiadar el presonal de Mataró Audiovisual.

En canvi, la CUP considera que per evitar situacions com aquesta caldria confiar en les fucions d’arbitratge que els Estatuts i el Reglament atorguen al Consell d’Administració.

El representant de la CUP al Consell d’Administració exposa que, a parer seu, en aquest afer hi ha hagut moltes dosis d’incompetència i també de mala fe. I demnna que s’obri un expedient informatiu que determini quines responsabilitats i pot haver hagut en aquest acomiadament improcedent. L’Alcalde no resol aquesta sol·licitud ni la sotmet a votació, i diu que haurà de consultar al Secretari General –que és assegut al seu costat i present a la reunió– sobre la possibilitat o no d’obrir un expedient informatiu.             

Mataró, 25 de gener de 2009

 

Ara volen trinxar les Cinc Sèneis amb una via de tren?

Les Cinc Sènies trinxades per la via del tren orbital. Després d’anys i panys amb el projecte de Pla Especial de les Cinc Sèneis amagat en un calaix, ara ens hem assabentat que volen trinxar aquest espai agrícola protegit amb una línia de tren que travessarà les zones de cultiu.

Se n’ha parlat a la taula rodona de presentació de l’Atzavara número 17. El cap de planificació urbanística de l’Ajuntament de Mataró, sr. Isidre Molsosa, ha reconegut que el traçat proposat perr la Generalitat travessa les Cinc Sènies "a nivell", mentre que al seu pas per Mataró i per la urbanització de Can Quiurze anirà soterrada. També ens ha explicat que l’Ajuntament de Mataró (ciutat de 120.000 habitants) no ha fet res per demanar a la Generalitat que  modifiqui el traçat per tal que no afecti les Cinc Sènies.

En canvi, a Argentona (vila de 15.000 habitants) la ciutadania i l’Ajuntament han fet modificar el traçat proposat perquè els hi trinxava zones agrícoles i forestals que el poble vol preservar.

A la xerrada, l’Agàpit Borràs ens ha recordat com a base de mobilitzacions populars s’ha aconseguit preservar l’espei agrícola de les Cinc Sènies. Un espai que cal desenvolupar per garantir-ne la preservació.

Quan el regidor de la CUP, en Xevi Safont-Tria ha demanat en reunions oficials traçats alternatius que no trinxin les Cinc Sènies sempre li han respost que era inviable per les "curvatures" necessàries per a la via del tren. Però en el dibuix del projecte es veu claríssimament que hi ha "alternatives descartades" que no travessen a nivell l’espai agrícola protegit.

Caldrà estar alerta!

 


• El Punt: Els pagesos de Mataró no permetran que el tren orbital trinxi l’espai agrari

 

• Capgròs: La CUP adverteix que el traçat del tren orbital ‘trinxarà’ les Cinc Sènies

 

Mataró Ràdio: Incompetència? O mala fe?

[youtube:http://es.youtube.com/watch?v=XfOd0PfXU9E]

Finalment avui dimarts 20 de gener hem fet aquella sessió del Consell d’Administració de Mataró Audiovisual que s’havia suspès perquè "no calia" , tot i que la "direcció de l’empresa" havia acomiadat un treballador fixe per la via disciplinària.

Tot i "no caler", sembla que hi ha hagut un canvi de criteri i el govern ha reconvocat la reunió i a més ens ha regalat amb el luxe de comptar amb la presència del Secretari General de la Corporació. (Aquell senyor que ningú coneixia fins que el govern li va començar a demanar informes amb els successius "afers" Bassas": manifest apòcrif, interessos familiars a Can Fàbregas, etc.). Aquest cop, però,el seu informe dóna raó als arguments que vaig plantejar sobre errors procedimentals en l’acomiadament del Cap d’Emissions de Mataró Ràdio i Maresme Digital TV.

Ja t’ho explicaré un altre dia amb més calma, que avui el Vicepreseident ens ha recordat l’obligació de "guardar secret de les deliberacions del Consell d’Administració".

Jo he denunciat incompetència i mala fe. L’Alcalde ha dit que no hi veia mala fe. Com que dit així es quedaria en una cosa opinable (jo opino que sí i ell opina que no), he demanat l’obertura d’un expedient informatiu. Així hi haurà una versió teòricament més neutra que la que pugi fer en Joan Jubany o la que pugui fer en Joan Antoni Barón. Ha dit que ho haurà de consultar al Secretari General de la Corporació (tot i que era present a la reunió quan jo he fet la proposta) i que ja em respondrà.

En qualsevol cas, trobo encertada la porposta del President de no haver sotmes a votació la "ratificació de l’acomiadament".

Setmana de feina intensa

Aquesta setmana ha estat força productiva a nivell de feina militant.

Dijous, Ple de l’Ajuntament.

Concentració a Mataró contra la matança de palestins a Gaza. Gener 2009. CONTRA La matança de Gaza

Abans del Ple, concentració davant l’Ajuntament contra la massacre de Gaza. Una massacre és un atac indiscriminat amb armes de guerra contra persones que no es poden defensar. I això és el que està fent aquests dies Israel amb armes que li ven, entre d’altres, l’estat espanyol. És el 8è proveïdor d’armament a Israel. Dintre l’Ajuntament, al Ple, el regidor de la CUP s’ha quedat sol defensant el cessament de la venda d’armes per part de l’estat espanyol a l’estat israelià. ICV ha votat a favor de la nostra moció però també a favor del refregit de la resta de grups. La resta de grups municipals han estat una hora fent teatre per acabar votant tots junts una moció consistent en un refregit entre la moció redactada pel govern i una altra redactada pel PP. Molta gent ha sortit indignada i avergonyida de la classe política que tenim a Mataró.

Canalització clandestina per robar aigua d'un pou. Escàndol que esquitxa el PSC

La CUP ha protat al Ple un escàndol que esquitxa (parlo d’esquitxar perquè estem parlant d’aigua) el PSC. L’empresa Tints Mataró, el gerent de la qual va pormar part de la plataforma "Alcalde Barón", va ser premiada per haver dissenyat un sistema d’estalvi d’aigua en la seva producció industrial. A través del setmanari La Directa hem conegut que Tints Mataró ha dissenyat un sistema per prendre aigua d’un pou de forma clandestina. L’entitat ecologista Terra Verda va destapar l’afer i la CUP l’ha dut al Ple en forma de pregunta. La regidora Alícia Romero (PSC) ha hagut de reconèixer la irregularitat però la solució que ha plantejat és emetre una factura a Tints Mataró per l’aigua que ha estat consumit de forma irregular. El que no ha dit és que aquesta empresa ha fet fallida i està en suspensió de pagaments.

Les excavacions arqueològiques de Can Cruzate estan aturades des del 5 de desembre de 2008. Per la preservació del fons arqueològic

Al mateix Ple de gener la CUP hem presentat una proposta de resolució per la conservació del fons arqueològic de la ciutat en unes condicions dignes. Actualment, les pedres de la nostra història es troben escampades en tres espais diferents, i no existeix un magatzem centralitzat i en condicions. En Sergi Penedès (ERC), en nom del govern, va respondre que faran el que proposava la moció de la CUP però que hi votarien en contra. (?).

També vam prreguntar al govern per quin motiu les imporants excavacions arqueològiques de Can Cruzate es troben aturades. El mateix regidor de Cultura va respondre que "ja estava previst" així. I es va quedar tan ample.

Menys pisos. Més equipaments. Amb els veïns que volen equipaments, contra el govern que vol pisos on no toca

En aquest ple de desembre també han vingut una colla de veïns de Figuera Major a… (Anava a dir a "fer sentir la seva veu", però no van poder demanar la paraula perquè l’Associació de Veïns del seu barri, "controlada" pel PSC, no els hi va voler facilitar aquest tràmit). Veig que la "versió oficial" és que ens trobem davant l’efecte Nimby, però jo vaig veure que els veïns demanaven els equipaments que estaven previstos en aquell solar. Darrerament el govern es dedica a col·locar pisos en solars que estan qualificats com a equipaments. La CUP ha denunciat aquesta política especulativa des que tenim representació a l’Ajuntament. Fins ara, sempre ens hem quedat sols votant contra aquestes requalificacions encobertes.

Una excavadora fa enderrocs a ran de l'edifici catalogat de Can Fàbregas. Per la preservació de Can fàbregas

Divendres, conjuntament amb en Xevi Safont-Tria, he signat i entrat pel registre de l’Ajuntament un nou recurs d’alçada , aquest cop perquè els enderrocs que estan fent als entorns de Can Fàbregas i de Caralt són nuls de ple dret. Hem demanat a l’Alcalde que en suspengui l’executivitat fins que es reuneixin les condicions legals per a poder-los fer sense posar en perill l’edifici catalogat. Dilluns mateix veig (i retrato i filmo) una excavadora pesada fent maniobres ben arran de Can Fàbregasi per sobre dels elements del subsòl (calderes, comunicació entre la nau i la xemeneia…).

Dimarts m’han telefonat de Mataró Ràdio perquè fes unes declaracions. El titular que hi ha posat en Joan Salicrú ha estat: "la CUP continua tocant els nassos".

Assemblea Nacional de la CUP, Mataró 11 de gener del 2009. Assemblea Nacional de la CUP a Mataró

Diumenge hem fet l’Assemblea Nacional de la CUP a Mataró . He estat treballant en els preparatius logístics des de divendres a la tarda. Sembla que la gent ha quedat satisfeta de l’organització. Jo he viscut aquesta assemblea des de la perspectiva d’aquesta foto. A nivell polític, hem pres decisions importants i positives. La CUP portrà el seu bon savoir faire de la trinxera municipalista a, també, la trinxera nacional dels Països Catalans.

Acomiadament barroer a Mataró Ràdio

Dimarts he enviat un correu electrònic a la direcció de Mataró Ràdio perquè em sembla que l’acomiadament que han fet d’un treballador és del tot improcedent. També m’ha sorprès que, amb aquest acomiadament encara calent (va ser divendres) la direcció pretengui ajornar la reunió del Consell d’Administració que estava convocat per al dia 20 de gener.

Els autobusos interurbans de Mataró no tenen una estació central. L’estació d’autobusos, cada cop més a prop

Avui dimecres he conegut la bona notícia que la Generalitat coincideix amb la vella reivindicació de la CUP per la construcció d’una estació d’autobusos interurbans a Mataró. Hem estat anys reclamant-la i el govern local tripartit (PSC, ICV, ERC) ha arribat a fer-nos retirar la proposta quan ho hem dut al Ple de l’Ajuntament.

Bé… i tot això els vespres i el cap de setmana, perquè els dies de cada dia treballo fins a les 7 del vespre.

Acomiadament improcedent a Mataró Ràdio

Ràdio Divendres 9 de gener els membres del Consell d’Administració de Mataró Audiovisual vam rebre la notificació de l’acomiadament "per via disciplinar" d’un treballador de Mataró Ràdio que tenia contracte fixe. En el correu enviat per la gerent, sra. Mei Ros, hi ha adjunt un informe signat per ella mateixa on aconsella "la recissió del contracte" i també s’hi adjuntava una carta d’acomiadament signada pel sr. Joan Antoni Barón (no especifica si com a president de Mataró Audiovisual o com  a Alcalde de Mataró).

Avui, dimarts 12 de gener hem rebut un altre correu electrònic de la gerent de Mataró Audiovisual, on diu: "En nom del President de Mataró Audiovisual us comunico que, atès la proximitat de la darrera sessió del Consell d’Administració que vam celebrar el passat mes de desembre, traslladem la sessió ordinària que teníem fixada pel 20 de gener, pel dimarts 10 de març. En el seu dia ja us farem arribar l’ordre del dia i la documentació pertinent."

Jo li he contestat que pel que fa a l’ACOMIADAMENT PER VIA DISCIPLINAR,

1). Els Estatuts de Mataró Audiovisual Article 10.- La Gerència diuen "(…) La Gerència assumirà les següents funcions: (…) j) Aplicar el règim disciplinari al personal laboral, llevat de l’acomiadament, i, en el cas del personal funcionari, elevar les actuacions a l’òrgan competent de l’Ajuntament de Mataró".

Per tant, la Gerència no és l’òrgan competent per decidir l’acomiadament del personal de Mataró Audiovisual.

2). El Reglament de funcionament i de participació a l’emissora Mataró Ràdio encara ho deixa més clar en el Capítol Tercer. Estructura interna >  Secció primera. Consell d’Administració > Article 9 "El Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, realitza les següents funcions, pel que fa a Mataró Ràdio:
-Aprova, a proposta de la Direcció de l’emissora: (…)
L’acomiadament del personal permanent.
– Controla la gestió de la Direcció de Mataró Ràdio"
.

Per tant, és el Consell d’Administració, i no pas la gerència, qui pot acordar l’acomiadament de personal permanent, com és el cas del treballador acomiadat.

3). Pel que fa a la resolució de conflictes (com és el cas del que sembla que pot haver passat entre la gerent i el treballador), el mateix Reglament de funcionament i de participació a l’emissora Mataró Ràdio diu en el seu Article 40: "El Consell d’Administració serà qui arbitrarà els conflictes derivats de les relacions internes dels membres de l’emissora (…)".

Per tant, si la gerent considera que té un conflicte amb el treballador, hauria d’haver recorregut a l’arbitratge del Consell d’Administració enlloc de tramitar unilateralment un acomiadament que, com s’ha vist, sembla fet de forma improcedent.

Pel que fa a la SUSPENSIÓ DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL DIA 20 DE GENER,

1). Els Estatus de Mataró Audiovisual Article 9, secció segona diuen "El Consell d’Administració es reuneix en sessió ordinària trimestralment i, de forma extraordinària, a petició d’una tercera part dels seus membres o sempre que ho decideixi el President".

Jo volia demanar una sessió extraordinària per parlar de l’acomiadament del treballador, però agraeixo a la gerent que ens hagi recordat que ja hi havia convocada una reunió ordinària per al 20 de gener, i per tant no cal sol·licitar una reunió extraordinària.

La direcció proposa la suspensió de la reunió ordinària del 20 de gener adduint la proximitat amb la darrera sessió del mes de desembre. Però resulta que la del mes de desembre va ser extraordinària, i per tant no té cap sentit l’ajornament. Al contrari, davant l’acomiadament penso que cal mantenir la convocatòria del dia 20 de gener.

És per tot això que SOL·LICITO al President de Mataró Audiovisual (l’alcalde):

1). Que declari la nul·litat i deixi en suspens l’acomiadament del treballador signada el 9 de gener, donat que l’òrgan competent per acordar-lo no és la Gerent sinó el Consell d’Administració (Article 10 dels Estatuts i Article 9 del Reglament de funcionament de Mataró Ràdio).

2). Que es mantingui la convocatòria de la sessió ordinària del Consell d’Administració de Mataró Audiovisual del dia 20 de gener de 2009 (Article 9 dels Estatuts).

3). Que en aquesta sessió del Consell d’Administració de Mataró Audiovisual del dia 20 de gener s’hi inclogui com a punt de l’ordre del dia l’arbitratge en el conflicte entre la Gerent i el treballador acomiadat (Article 40 del Reglament de Mataró Ràdio).

4). Que en aquesta sessió del Consell d’Administració de Mataró Audiovisual del dia 20 de gener s’hi convidi a participar al treballador acomiadat per tal que el Consell d’Administració pugui escoltar la seva versió dels fets i, si el treballador ho considera convenient, pugui exercir la seva defensa.

Joan Jubany i Lorente, membre del Consell d’Administació de Mataró Audiovisual

Limitació d’extensió complerta de 10º

Exercicis de rehabilitació després del trencament del colze. Divendres 9 de gener he fet la darrera sessió de rehabilitació del colze. Els Mossos em van trencar el colze el dia 28 d’octubre. El metge em va treure el guix el dia 33 de novembre. He estat un mes i mig fent cadia dia sessions de rehabilitació mitjançant fisioteràpia i teràpia ocupacional. A la foto pots veure com faig teràpia ocupacional. He tingut el privilegi de tenir com a fisioterapeuta en Pep Duran, professional del Mataró de futbol.

Rehabilitació amb jocs d'ordinador. Ahir dilluns 12 de gener la doctora em va donar l’alta. Vam comprovar que, ara mateix, encara em falten 10 graus per poder estirar el braç completament. Ella en diu "limitació d’extensió complerta de 10º, sense limitació funcional". És a dir, queden seqüeles però puc fer pràcticament tot el que feia abans. El dia 20 m’han citat als jutjats perquè el forense comenci a fer la seva feina arran la denúncia que vaig posar contra els Mossos.

La CUP: Pas a pas, l’alternativa nacional necesària des del municipalisme d’alliberament

Assemblea Nacional de la CUP a l'institut Miquel Biada de Mataró.Avui la militància de les assemblees de la CUP d’arreu dels Països Catalans hem debatut i definit el futur de la nostra organització en una Assemblea Nacional celebrada a Mataró, a l’institut Miquel Biada, al barri de Cerdanyola.

Segons la metodologia proposada pels impulsors d’aquesta Assemblea (Valls i Vilafranca), hem hagut d’escollir una de les quatre ponències, sense possibilitat de fer esmenes.

  • Pas a pas, pas valent, redactada per CUP Berga
  • Ponència estratègica, línia política, redactada per CUP Badalona, CUP Cerdanyola del Vallès-Ripollet, CUP Sabadell
  • Unitat Popular i municipalisme d’alliberament, redactada per Vila de Capellades-CUP, CUP Martorell, UM-9 Ribes, CUP Sallent, CUP Valls, CUP Vilafranca del Penedès, CUP Vilanova i la Geltrú
  • La CUP. L’alternativa necessària, redactada per CUP Manresa, CUP Lleida, CUP Sant Celoni

La CUP de Berga ha retirat la seva ponència i ha demanat que es puguin fer esmenes per acabar de polir i millorar la ponència que ha sortit aprovada. I hem acordat que així ho farem, però en la propera Assemblea Nacional ordinària.

Cap dels membres de la Mesa de l'Assemblea Nacional havia participat en la redacció de cap de les ponències.He tingut el "privilegi" de formar part de la mesa de l’Assemblea. Hi hem estat quatre membres del Secretariat Nacional cap dels quals havia participat en la redacció de cap de les ponències.

Després del procés eleiminatori ha "sobreviscut" el text La CUP. L’alternativa necessària, que proposa que, sense perdre la nostra essencia de treball municipal, hem de treballar també un discrus i una organització nacional dels Països Catalans. La CUP volem ser el referent polític de l’esquerra independentista. Fins ara a nivell local hem estat "trencant el cercle" de l’anomenada "esquerra independentista". Això que tan bona feina ens permet fer a nivell local, ho començarem a fer també a nivell nacional. I ho hem de fer sense que l’escrirue ens faci perdre el llegir.

Votació de les ponències en l'Assemblea Nacional de la CUP. Mataró, 11 gener 2009. En la votació final de ratificació, la ponència que marcarà el nostre futur com a orgnaització ha rebut el suport del doble de vots favorables respecte dels vots contraris, una àmplia majoria qualificada que supera la meitat més una que era necessària.

En definitiva, avui, a Mataró, les CUP d’arreu dels Països Catalans hem decidir fer-nos grans i començar a treballar, també com a CUP, a nivell nacional.


NOTÍCIES DE PREMSA:

• Avui: Les CUP decideixen aquest diumenge si fan el salt a la política nacional

• Avui: Les CUP faran el salt a la política nacional però ajornen la decisió sobre les eleccions del 2010

• Vilaweb: La CUP decideix en assemblea deixar la porta oberta per presentar-se al Parlament

• Llibertat.cat: La CUP es referma en l’acció política municipal i aposta per esdevenir un referent nacional

• ACN: Les CUP opten per una decisió salomònica i deixen la porta oberta per entrar al Parlament

• La Mañana: Las CUP abren el debate para decidir si se presentan a las autonómicas

• El Punt: Les CUP superen el municipalisme i obren la porta a la política d’abast nacional

• Canal 3/24: Les CUP obren la porta a presentar-se al Parlament i superar la fase municipal

• Tot Mataró: Les CUP deixen la porta oberta per entrar al Parlament

• Capgròs: La CUP no descarta entrar al Parlament

• El Singular Digital: Les CUP, wait and see

Aturem l’empresonament d’en David de Vilafranca

Aturem l'empresonament d'en David. El dia de reis han detingut un noi de Vilafranca del Penedès, en David. El volen empresonar per motius polítics. Va ser insubmís i li volen fer complir una condemna per la qual legalment no hauria d’entrar a la persó.

Hi ha un web sobre el cas: http://davidvilafranca.blogspot.com/

I l’adreça on fer les adhesions (personals i com a organitzacions) és aquesta: suportdavid@gmail.com

Està tot ben explicat en aquest manifest :

A quarts de tres de la matinada del 6 de gener es va detenir el David de l’Associació Cultural La Fornal de Vilafranca del Penedès en un desplegament policial desproporcionat quan sortia del seu lloc de treball. Un gran nombre de Mossos d’Esquadra l’esperaven fora de La Fornal per detenir-lo, sense informar sobre el motiu de l’arrest, i per traslladar-lo a la comissaria de Vilafranca, on li van negar l’assistència d’un advocat. Allà passà la nit, fins que el van traslladar als jutjats de guàrdia de la vila on finalment, després de gairebé deu hores de desinformació, va ser comunicat del motiu de la detenció i de l’empresonament immediat.

La detenció i l’execució d’ingrés a presó es basa en una ordre de recerca i captura dictada el mes de maig del 2008, la qual no havia estat notificada, per una sentència condemnatòria relativa a la manifestació antifeixista del 12 d’octubre de 1998.

Malgrat que la seva pròpia legislació estableix que no es pot ingressar a presó amb una pena inferior a dos anys, han rescatat uns antecedents, ja cancel·lats, per insubmissió per tal de poder segrestar el David de La Fornal.

Continue reading…

Comencem l’any manifestant-nos

Concentració a Mataró contra la massacre d'Israel a Gaza. Ahir al vespre hi va haver la primera mobilització de l’any a Mataró. convocats per la plataforma Aturem la Guerra, més de mig miler de persones ens vam concentrar a les portes de l’Ajutament per expressar el rebuig a la massacre que l’estat d’Israel està perpetrant a Gaza contra el poble palestí.

Erem els cinquanta o cent de sempre i (novetat històrica) cap a 500 nous catalans i catalanes originaris del nord de l’Àfrica. A la concentració hi he sentit una barreja d’alegria i inquietud.

Alegria per veure com una part del nostre poble a la qual es neguen drets bàsics (papers, dret a vot…) ha començat a fer sentir la seva veu sense complexos. Una veu que expressa ràbia, com la que sento jo, davant el genocidi que Israel està perpetrant impunement contra el poble palestí.

Inquietud per alguns crits d’"Al·là és gran" expressats també amb molt de fervor. El mateix fervor que expressen els catòlics en les seves processons de Setmana Santa, no ho oblidem. Però un fervor amb el qual no em sento identificat i que vull lluny de posicionaments polítics. Els posiconaments polítics són racionals, i per tant incompatibles amb la fe religiosa (tingui el color que tingui).

Dijous que ve hi haurà la segona part:

CONCENTRACIÓ
dijous 8 de gener
a les 7 del vespre
davant l’Ajuntament de Mataró

Per demanar als grups municipals que l’Ajuntament de Mataró condemni l’atac d’Israel contra la població civil de Gaza i perquè es trenquin les relacions comercials (tant d’armament com civils) amb Israel. De moment, els grups del govern (PSC-PSOE, ICV i ERC) han presentat una proposta de resolució on obvien la demanda de suspendre el comerç d’armes entre els estats espanyol i israelià. Des de la CUP, doncs, haurem de presentar una moció alternativa que contempli les demandes que la plataforma Aturem la Guerra va fer arribar als grups municipals mitjançant una instància entrada pel registre de l’Ajuntament.