Daily Archive: gener 26, 2009

Sr. Bassas, cal ser tan barroer?

Ramon Bassas i Segura. Foto: capgròs.com. Demà dimarts 27 de gener l’equip de govern de Mataró (PSC-PSOE, ICV i ERC) donarà a conèixer el projecte d’enderroc, trasllat a un descampat i "emmagatzematge" de l’immoble catalogat de Can Fàbregas. El segon trasllat i reconstrucció a la vorera del davant sembla que no forma part del projecte. Si fos així, ens trobariem davant una estafa consistent a anomenar "trasllat" al que realment implicaria la "desaparició" d’aquest conjunt industrial protegit per la llei. Però  d’això ja en parlarem quan coneguem el projecte.

Hem estat anys i mesos esperant aquest "projecte" i ara el govern "posa la directa" de la manera més barroera i fa coincidir reunions. Demà es presenta el projecte als regidors en sessió matinal i al vespre en dues reunions convocades a la mateixa hora però en llocs diferents. Per una banda el Consell d’Administració de PUMSA i per l’altre al Consell Municipal de Patrimoni Arquitectònic, totes dues reunions a les 8 del vespre però una a l’Edifici de Vidre i l’altra a la Casa Gran.

Aquesta coincidència està feta amb tota la mala llet possible. El representant de la CUP als dos consells és la mateixa persona, l’Agàpit Borràs. Com que l’Agàpit encara no ha trobat la fórmula de l’omnipresència que li permeti ser a dos llocs al mateix temps, va escriure una instància al regidor d’Urbanisme, sr. Ramon Bassas, tot demanant-li que canviés l’hora del Consell d’Admiinistració de PUMSA per tal de poder exercir el seu dret a participar en els dos òrgans dels quals és membre.

Avui ha arribat la resposta de sr. Ramon Bassas: diu que mantindrà la coincidència d’horaris i diu al representant de la CUP que a la reunió de PUMSA només hi pot assistir ell però que al Consell de Patrimoni hi pot enviar un substitut. Maquiavel es queda curt al costat del nostre tinent d’alcalde.

Jo em pregunto: sr. Bassas, cal ser tan maquiavèlic i barroer?

A més de barroer, aquest regidor té el costum de negar les evidències. Avui ha fet declaracions a un mitjà local on té la barra de dir que la via del tren que travessaria una zona agrícola a nivell "no trinxarà les Cinc Sènies".

Escolti, sr. Bassas, si una via de tren no "trinxa" els llocs per on passa, perquè no la fan passar pel menjador de casa seva?

L’Alcalde encara no sap si és “procedent” aclarir l’acomiadament improcedent?

La CUP ha fet una nota de premsa sobre l’acomiadament improcedent d’un treballador de Mataró Audiovisual:

La CUP vol que s’aclareixin responsabilitats per l’acomiadament d’un treballador de la ràdio

Un informe del Secretari General de l’Ajuntament de Mataró ha donat la raó al representant de la CUP al Consell d’Administració de Mataró Audiovisual, que ha destapat la nul·litat de l’acomiadament d’un treballador fix de la plantilla d’aquesta empresa municipal.

L’acomiadament d’un Cap de Secció de la ràdio municipal i del canal públic de TDT ha estat marcat per un seguit d’irregularitats provocades, a parer de la CUP, per incompetència i mala fe en l’alta direcció de l’empresa. Per aquest motiu, la CUP demanarà explicacions i ha sol·licitat que s’instrueixi un expedient informatiu amb la finalitat de determinar possibles responsabilitats en aquest afer.

Després de cinc dies, l’Alcalde encara no ha respost a la sol·licitud d’obrir un expedient informatiu, i per això la CUP  formularà una pregunta al Ple de l’Ajuntament.

Fins a data d’avui, el relat dels fets és el següent:

9 gener 2009: Joan Antoni Barón signa una carta on comunica a un treballador amb contracte fix que "la direcció de l’empresa us comunica que ha pres la decisió de procedir (…) a un acomiadament disciplinari”. La carta d’acomiadament és lliurada al treballador, i, juntament amb un informe de la Gerència també és enviat a tots els membres del Consell d’Administració.

13 gener 2009: En nom del President de Mataró Audiovisual, la Gerència de l’empresa suspèn la sessió ordinària del Consell d’Administració prevista per al 20 de gener, i ho argumenta “atès la proximitat de la darrera sessió del Consell d’Administració que vam celebrar el passat mes de desembre”, sense esmentar que aquesta darrera va ser extraordinària.

14 gener 2009: el representant de la CUP al Consell d’Administració de Mataró Audiovisual exposa que, segons els Estatus i el Reglament, l’òrgan competent per acordar acomiadaments no és “la direcció” ni el President, sinó el Consell d’Administració. Demana la nul·litat de l’acomiadament per via disciplinar i que es mantingui la convocatòria de la sessió ordinària del 20 de gener.          

15 gener 2009: L’Alcalde  encarrega un informe al Secretari General de l’Ajuntament, que els membres del Consell no coneixeran fins el dia 20 de gener. L’Informe dóna la raó a les sol·licituds del representant de la CUP: “per raons de prudència i seguretat jurídica, per tal d’evitar debats estèrils sobre qüestions formals dubtoses, sóc del parer de sotmetre aquest acord a al Consell d’Administració”.

El mateix 15 de gener, i sense donar explicacions, l’alta direcció torna a convocar la sessió del Consell d’Administració que havia suspès dos dies abans. El principal punt de l’ordre del dia és “Ratificar la resolució d’acomiadar el Cap d’Emissions de Mataró Audiovisual”.

19 gener 2009: El treballador acomiadat entra diversos escrits pel Registre de l’Ajuntament adreçats al President i al Consell d’Administració de Mataró Audiovisual. L’alta direcció no ha liurat cap d’aquests documents als membres del Consell d’Administració.

20 gener 2009: A la reunió del Consell d’Administració de Mataró Audiovisual hi assisteix, exepcionalment, el Secretari General de la Corporació. El president -l’Alcalde- proposa modificar el punt de l’ordre del dia de “Ratificar la resolució d’acomiadar…” i exlica que l’acomiadament disciplinar ha estat substituït per un procés de negociació amb la finalitat de trobar una sortida dialogada amb el treballador acomiadat. S’informa que el procés de diàleg el conduïrà el Vicepresident de Mataró Audiovisual i regidor de Presidència de l’Ajuntament de Mataró.

El president proposa que, més endavant, es modifiquin els Estatuts i el Reglament per tal de treure al Consell d’Administració la competència de contractar i acomiadar el presonal de Mataró Audiovisual.

En canvi, la CUP considera que per evitar situacions com aquesta caldria confiar en les fucions d’arbitratge que els Estatuts i el Reglament atorguen al Consell d’Administració.

El representant de la CUP al Consell d’Administració exposa que, a parer seu, en aquest afer hi ha hagut moltes dosis d’incompetència i també de mala fe. I demnna que s’obri un expedient informatiu que determini quines responsabilitats i pot haver hagut en aquest acomiadament improcedent. L’Alcalde no resol aquesta sol·licitud ni la sotmet a votació, i diu que haurà de consultar al Secretari General –que és assegut al seu costat i present a la reunió– sobre la possibilitat o no d’obrir un expedient informatiu.             

Mataró, 25 de gener de 2009