Daily Archive: novembre 19, 2008

El regidor que retalla decrets per amagar la realitat

El regidor d'Urbanisme retalla decrets de l'alcalde per amagar causes obertes als tribunalsL’Ajuntament de Mataró està fent estranyes maniobres en l’afer "Can Fàbregas", en el qual es troba empantanegat com un elefant en una botiga de porcellana. Una de les darreres maniobres ha consistit a suspendre el projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana “PMU-001d àmbit Rda. Barceló – Fàbregas de Caralt”. A mi em sembla que ho han fet perquè arran d’aquest procés de reparcel·lació l’Ajuntament tenia oberts als tribunals 19 contenciosos-administratius, o sigui, 19 judicis. Un el va posar la CUP, però els altres 18 són de propietaris del sector que bàsicament deuen considerar que l’Ajuntament juga en contra seva i a favor només de El Corte Inglés.

M’ha cridat l’atenció, però, el joc de tisores del regidor d’Urbanisme, el sr. Ramon Bassas (PSC-PSOE).

El decret de l’Alcalde 8145/2008 de 9 d’octubre té 8 punts de resolucions. El punt setè resol "Donar trasllat de la present resolució, als efectes del que disposa l’art. 76 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, als següents Jutjats de lo Contenciós-Administratiu de Barcelona on s’estan tramitant recursos contra el Decret de 4 d’abril de 2008 (aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana  “PMU-001d àmbit Rda. Barceló – Fàbregas de Caralt”)" i llavors apareixen 19 causes obertes en 13 tribunals diferents.

En canvi, la versió del decret publicat pel nostre regidor d’Urbanisme, que ha tingut (i em sembla que encara té) interessos familiars en l’afer,només dóna a conèixer 4 punts de resolucions. Casualment, s’oblida de publicar el que fa referència a les causes obertes als tribunals.

La CUP li va preguntar sobre aquest oblit en el darrer Ple de l’Ajuntament. Ens va contestar que només havia publicat la "part substancial". També li vam preguntar si aquests oblits són habituals en el nostre Ajuntament. La resposta va ser "no puc saber si és habitual". Quins collons!

Ho pots veure en aquest vídeo. Fixa’t que quan en Xevi Safont-Tria li pregunta si la retallada és per amagar els 19 contenciosos-administratius als tribunals, l’alcalde incita en Ramon Bassas a replicar, però aquest es queda sense saber què dir i torna a llegir la respostainicial. Quina barra!

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=afNEFaOKKXE] 

Si t’interessa el tema, aquí pots llegir les dues versions del decret:

Continue reading…