Recorrem la sanció on ens demanen vuit milions dir que “Hispanitat és genocidi”

31 de desembre 1993: Els afectats per l’expedient sancionador núm. 9307759 (fets del 12-10-93) presentem un escrit d’al·legacions al Governador Civil de Barcelona, on sol·licitem que s’arxivi el procediment sancionador i es deixi sense efecte la proposta de sanció.

Als vuit imputats per haver fet una concentració contra la Hispanitat ens volen imposar una sanció de fins a un milió de pessetes per barba (en total vuit milions de pessetes) per haver denunciat el genocidi que porta implícit la celebració d’aquesta festa.

En les al·legacions dic:

“En efecte, el dia 12 d’octubre passat, donat que vaig tenir coneixement que s’havia organitzat un acte per reivindicar el canvi de nom de certs carrers de la nosttra ciutat, vaig acudir al lloc indicat, en exercici del meu dret a la lliure expressió i opinió.

Tanmateix, l’acte es va desenvolupar dins una actitud correcta i festiva, almenys pel que fa a la meva persona, i en cap moment, tal i com es pretén en l’acord que ara impugno, vaig proferir crits ni insults contra cap institució ni ningú. En el propi expedient, quan s’indiquen els fets que s’imputen es diu que hi havia altra gent, per tant si es té constància que hi va haver insults, que no dubto, no es poden atribuir genèricament a totes les persones que hi eren presents, ja que cal identificar amb suficients proves els pressumptes responsables, cosa que nego totalment.”

I acabo dient que “En definitiva, pel fet de participar pacíficament i de forma festiva en un acte públic, per bé que reivindicatiu, no es pot establir que això consttitueixi una “greu alteració de la seguretat ciutadana”, ja que com he esmentat en cap moment vaig proferir cap insult ni vaig causar cap dels “desordres” que se m’imputen. Senzillament, com a ciutadà, vaig exercir el meu dret a manifestar lliurement una opinió respecte uns fets, i a donar suport a una campanya pel canvi de nom d’alguns carrers de la nostra ciutat, amb la qual cosa estic d’acord i això no constitueix cap tipus d’infracció, ni penal ni administrativa”. 

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.