Daily Archive: octubre 29, 2008

Els Mossos d’Esquadra són molt bons professionals

Joan Jubany amb fractura provocada pels Mossos d'Esquadra Aquesta nit quatre Mossos d’Esquadra s’han esmerat a fer molt bé la seva feina tot utilitzant el meu braç com a material professional. Quan hi posen ganes, fan molt bé la seva feina: fractura de coronoides grau 1.

Ja t’ho explicaré, que ara he de reposar una mica.