Daily Archive: octubre 21, 2008

Torre Barceló: qüestió de balcons?

El projecte de la Torre Barceló ha estat suspès per la Generalitat Els companys del setmanari Directa m’han demanat que els hi faci cinc cèntims del cas del projecte de la Torre Barceló. La cosa ha quedat més o menys així:

La Generalitat de Catalunya ha suspès el projecte de gratacels de 25 plantes a primera línia de mar que el govern de l’Ajuntament de Mataró (PSC-ICV-ERC) havia donat per aprovat definitivament. Aquest estiu la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de la Generalitat de Catalunya ha suspès un dels projectes més emblemàtics de la transformació urbanística del sector Ronda Barceló – illa Fàbregas i de Caralt.

El projecte no s’aprova perquè hi manquen places per arribar a la reserva mínima d’aparcament. La suspensió també ha estat motivada perquè es pretén que els cossos sortints (unes terrasses de tres metres tancades amb una dita doble pell), no computin a efectes d’edificabilitat, però que en realitat suposen afegir uns 9.000 m2 edificats als 18.799 m2 de sostre total admès pel planejament vigent, la qual cosa suposa un increment de gairebé un 50 per cent.

La normativa vigent a Mataró regula els anomenats cossos sortints, que poden ser oberts, semitancats o tancats. Per entendre’ns: balcons, balcons amb parets laterals o galeries tancades per tots els costats. Quan els cossos sortints són tancats, com ara les galeries de la Torre Barceló, computen com a superfície edificada, mentre que quan són oberts no.

Continue reading…

Citroën Doscavalls “transformer”

[youtube:http://es.youtube.com/watch?v=XXOJ28b6WIo]

Ara tornen a fer l’anunci del Citroën que es transforma en robot i es posa a ballar. M’ha fet molta gràcia aquesta versió amb un doscavalls. És boníssim.