Daily Archive: octubre 22, 1994

De bon matí un cigaló d’anís i un habano

22 octubre 1994: Els joves que gestionem el local del carrer Iluro 31 de Mataró constituïm formalment l’associació cultural “De bon matí un cigaló d’anís i un habano”. Som gent força variada: en Josu, en Xevi, la Dúnia, l’Eloi, en Lluís, l’Anna, en Raül, en Pitu, en David, i jo mateix entre d’altres.

Fem una acta fundacional, ens dotem d’uns estatuts i inscriurem l’entitat al regisrte de l’Ajuntament.