Monthly Archive: febrer 1994

“Independència” és un insult, segons el comandant de la Guàrdia Civil

2 de febrer: Continua l’intent d’empaperar-nos per la concentració del 12 d’octubre de l’any passat davant la caserna de la Guàrdia Civil, durant la qual vam fer pràcticament inaudible la missa castrense en honor a la patrona de la benemèrita.

Com que hem presentat recurs a la proposta de sanció del Govern Civil de Barcelona, el subtinent comandant del “puesto” de Guàrdia Civil de Mataró, Antonio García Villafranca, continua les gestions per intentar sancionar les persones denunciades per participar en la concentració, després que vam presentar recurs. L’escrit no té pèrdua i ens fem un fart de riure. En reprodueixo un fragment:

«Expone el recurrente [jo i la resta d’expedientats ] que no es cierto que haya cometido infraccion alguna, toda vez que según és ha hecho uso del derecho a la libre expresión y opinión, toda vez que según él ha hecho uso del derecho a la libre expresión y opinión; derechos que el Suboficial informante considera muy justos, a no ser que de tales derechos se haga mal uso, como es el caso que nos ocupa, toda vez que los concentrados frente al Cuartel»

I continua dient: 

Continue reading…