Monthly Archive: desembre 1993

Recorrem la sanció on ens demanen vuit milions dir que “Hispanitat és genocidi”

31 de desembre 1993: Els afectats per l’expedient sancionador núm. 9307759 (fets del 12-10-93) presentem un escrit d’al·legacions al Governador Civil de Barcelona, on sol·licitem que s’arxivi el procediment sancionador i es deixi sense efecte la proposta de sanció.

Als vuit imputats per haver fet una concentració contra la Hispanitat ens volen imposar una sanció de fins a un milió de pessetes per barba (en total vuit milions de pessetes) per haver denunciat el genocidi que porta implícit la celebració d’aquesta festa.

En les al·legacions dic:

“En efecte, el dia 12 d’octubre passat, donat que vaig tenir coneixement que s’havia organitzat un acte per reivindicar el canvi de nom de certs carrers de la nosttra ciutat, vaig acudir al lloc indicat, en exercici del meu dret a la lliure expressió i opinió.

Continue reading…

Em demanen un milió de pessetes per haver participat en una concentració

4 de desembre 1993: El Govern Civil de Barcelona inicia un procediment sancionador contra vuit independentistes de Mataró, entre els quals em trobo jo, per la concentració del 12 d’octubre davant la caserna de la Guàrdia Civil.

Tenim el “privilegi” de ser els primers a qui  s’aplica l’article 23 de l’anomenada «Llei Corcuera» per un acte realitzat a la capital del Maresme.

El text de les acusacions no té pèrdua: «el día 12.10.93 al iniciase los actos oficiales de celebración de la Patrona del Cuerpo de la Guardia Civil en el Acuartelamiento de Mataró, se encontrava Vd. en la puerta principal de acceso al mismo en compañia de otros individuos intentando boicotear el normal desarrollo del acto, profiriendo gritos e insultos mientras se personaban en el lugar las distintas Autoridades asistentes al mismo.

Continue reading…