Category: Patrimoni arquitectònic

Ens dónen la raó: PUMSA especula irregularment

PUMSA vol especular irregularment amb l'arribada de El Corte Inglés Acabem de saber que la CUP tenia raó a l’hora de dur l’Ajuntament als tribunals per una operació espceulativa relacionada amb l’intent d’aterratge (forçós) de El Corte Inglés a Mataró.

L’Ajuntament va vendre a PUMSA el dret a especular amb uns horts comprats l’any 1920 (i que ara són carrers) quan aquests siguin reconvertits en "dret a aprofitament". Des de la CUP vam presentar un recurs (PDF) davant el Ple, que va ser rebutjat amb els vots del PSC+ICV+ERC. Llavors vam anunciar que duriem el cas als tribunals.

Ara, però, hem conegut que la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya ens dóna la raó. En un informe desfavorable (PDF) no li permet a l’Ajuntament fer la venda per 7.060.000 euros (més de mil milions de pessetes) argumentant els mateixos motius que nosaltres:

– L’Ajuntament no pot vendre una cosa que no té.

– L’Ajuntament no pot vendre directament patrimoni públic (que no és dels qui manen sinó de tota la ciutadania) sense unes mínimes garanteis legals com ara la pública subhasta.

L’informe va arribar a l’Ajuntament el 18 de març i se’ns ha amagat aquesta informació. Ens n’hem hagut d’assabentar a través dels tribunals. Això és"trasnparència" en el govern?

Aixó doncs, comencem bé la singladura judicial per aturar l’atemptat que volen cometre contra Can Fàbregas i de Caralt (patrimoni col·lectiu de la ciutat) per beneficiar una multinacional estrangera (de Madrit).

Can Fàbregas s’obre camí als tribunals

Can Fàbregas i de Caralt. Mataró En el cas de Can Fàbregas i de Caralt, el tripartit que governa a l’Ajuntament de Mataró (PSC, ICV i ERC) ha mantingut sempre tancada la porta del diàleg i ha anat tancant portes a la via administrativa. A principis d’aquest 2008 no ens ha quedat altre remei que obrir la via judicial. Des de la Candidatura d’Unitat Popular ja hem obert tres causes relacionades amb Can Fàbregas als jutjats:

1). La compra-venda de terrenys entre PUMSA i l’Ajuntament per especular amb el solar on volen entaforar El Corte Inglés. És el tema dels horts comprats l’any 1928, que ara són carrers però que n’agafen el dret a edificar (que no es pot exercir enmig d’un carrer) i el situen a l’illa de Can Fàbregas. Just on volen construir el centre comercial. Just en el terreny que més es "revaloritzarà" econòmicament (que no pas arquitectònicament). Causa portada als tribunals el maig del 2008.

2). L’autoanomenat "informe" del Secretari General de la Generalitat (càrrec polític) que és l’únic paperet en el qual el govern justifica tota l’estratègia del "trasllat" sense descatalogació. Causa portada als tribunals.

3). L’afer de la participació de l’actual regidor d’Urbanisme en un cas en el qual la llei l’obligava a abstenir-se de participar-hi (no només de votar-hi) per la serva vinculació familiar amb els propietaris de la finca. Els oncles del regidor es van enriquir just després que el solar fos adjudicat a El Corte Inglés. Causa portada als tribunals el 8 de juliol de 2008.

I dijous en Xevi va anunciar al Ple que presentarem també un quart contenciós als tribunals . Aquest encara no el podem presentar fins que la modificació que es va fer en el Ple de juliol tingui el vist-i-plau de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona:

4). El Pla de Millora Urbana PMU-06 que pretén edificar El Corte Inglés sobre els fonaments de Can Fàbregas i de Caralt.

Per tant, la CUP ja ha obert tres causes als tribunals i n’hi ha una altra de pendent d’esgotament dels tràmits administratius. Paral·lelament, el Síndic de Greugesdos expedients oberts, un a petició de la Plataforma Salvem Can Fàbregas i una altre a petició meva.

Com que la CUP està personada en l’afer, hem conegut que hi ha com a mínim cinc contenciosos més als tribunals presentats per diversa gent contra el Projecte de reparcel·lació del PMU-001d, àmbit Ronda Barceló – illa Fàbregas i de Caralt.

Properament també farem "estrenar" al govern el nou Reglament del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, que van aprovar amb el vot en contra de la CUP. Però d’això ja en parlarem. 

El govern diu NO. La ciutadania diu SÍ

Cartell. Salvem Can Fàbregas la seu lloc. Juny 2008 Avui ha sortit d’impremta un cartell informatiiu de la Plataforma Salvem Can Fàbregas. Mentre he començat a penjar-ne alguns ja m’ha aturat gent preguntant com està el tema. I és que l’equip de govern de l’Ajuntament ha embolicat tant la situació que la ciutadania ja no sap en quin punt estem.

El cartell, que he fet per encàrrec de la Plataforma explica molt breument la situació actual:

Qui ho diu que el patrimoni i el “progrés” NO són compatibles?

L’equip de govern de l’Ajuntament se salta a la torera la Normativa del Pla Especial de Patrimoni de Mataró, que no permet el “desplaçament” o “trasllat” d’immobles catalogats amb el nivell “A”, com és Can Fàbregas i de Caralt.

El regidor d’Urbanisme ha actuat il·legalment perquè ha intervingut en l’afer tot i tenir relació de parentiu amb els expropietaris de la finca de Can Fàbregas, que l’havien comprat per 33 milions de pessetes i l’han venut per 2.745 milions de pessetes després que fos adjudicada a El Corte Inglés amb el compromís que PUMSA farà totes les gestions necessàries per treure’n la històrica fàbrica.

El Director General de Patrimoni Cultural de la Generalitat (càrrec polític) ha signat un “informe” on autoritza l’enderroc, emmagatzematge i reconstrucció de Can Fàbregas sense tenir competències per fer-ho, ja que aquests informes els ha de fer la Comissió Territorial de Patrimoni de la Generalitat (òrgan tècnic).

El “trasllat” és un disbarat arquitectònic i una despesa econòmica innecessària, perquè El Corte Inglés o qualsevol altre ús (públic o privat) SÍ que és compatible amb Can Fàbregas i ha de respectar el patrimoni

Salvem Can Fàbregas i de Caralt al seu lloc 

Can Fàbregas al Síndic de Greuges

Carta del Síndic de Greuges. 5 de maig del 2008. He rebut una carta del Síndic de Greuges on em fan saber que seguiran el tema de les irregularitats entre l’Ajuntament de Mataró i el Director General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

Jo els hi havia explicat d’aquesta manera:

"La setmana passada em vaig adreçar al Síndic des del vostre web per exposar-vos alguens de les irregularitats que està cometent l’Ajuntament de Mataró amb l’objectiu de moure l’immoble catalogat de Can Fàbregas i de Caralt de Mataró (del qual sóc veí) per edificar just en el seu lloc un gran centre comercial de El Corte Inglés.

Us vaig informar que Can Fàbregas està catalogat amb el nivell de protecció A. La normativa vigent del Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic de Mataró no permet el desplaçament d’immobles catalogats amb aquest nivell de protecció.

Al cap d’un parell de dies em vau telefonar per informar-me que el Síndic només pot intervenir si s’han presentat al·legacions i han transcorregut tres mesos amb "silenci administraatiu" o bé s’ha rebut una resposta no satisfactoria.

Un dels punts claus de tota la trama és la següent qüestió: per "desplaçar" l’edifici cal descatalogar-lo o no? Això ho hauria de resoldre la Comissió Territorial de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, però l’equip de govern de l’Ajuntament s’ha saltat aquest òrgan tècnic (que és el competent per fer aquesta mena d’informes) i ha adreçat la pregunta a un càrrec polític, el Director General sr. Josep Maria Carreté.

12 desembre 2007: A partir d’aquí l’equip de govern de l’Ajuntament s’agafa a un document anomenat "informe" emès pel Director General on aquest "interpreta" que no cal cap informe de la Comissió Territorial.
(DOCUMENT 1: "Informe" del Director General de Patrimoni de la Generalitat ).

18 gener 2008: La Candidatura d’Unitat Popular, amb representació a l’Ajuntament de Mataró, presenta al·legacions instant la nul·litat de ple dret de l’informe del Director General.
(DOCUMENT 2: Al·legacions d’oposició a l’informe del Director General ).

26 febrer 2008: El mateix Director General que havia emès l’informe envia un escrit a la CUP on no respon les al·legacions.
(DOCUMENT ANNEX 3: Carta de resposta del Director General )

18 març 2008: La CUP presenta un altre escrit demanant que se li responguin formalment les al·legacions, ja que el Director General no ho ha fet.
(DOCUMENT ANNEX 4: Reiteració reclamant una resposta formal a les al·legacions ).

17 abril 2008: El mateix Director General, sr. Carreté, que havia emès l’informe i la resposta informal a les al·legacions envia una segon a resposta on desestima les al·legacions i dóna per tancat el tema.
(DOCUMENT ANNEX 5: Resposta del Director General a la reiteració ).

Com que les respostes a les al·legacions no són satisfactòries i penso que actuen contra la llei i la normativa municipal,

SOL·LICITO al Síndic de Greuges que intervingui en l’afer.

Us recordo que l’article 27.A del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, diu així:

“…Art. 27. Normativa aplicable als diferents nivells de protecció.
A.
Els elements classificats amb aquest nivell venen determinats per la fitxa corresponent d’aquest Pla Especial.
No es permet l’enderrocament de l’edifici ni de les peces catalogades. Les intervencions que es produeixen a l’interior i exterior hauran de respectar els elements arquitectònics d’interès i per això l’Ajuntament recabarà la documentació necessària.
1.- Obres permeses als edificis amb aquest nivell de protecció:
Podran ser objecte d’obres de manteniment i de restauració per tal de restituir les condicions originals o adaptar-los a les noves condicions d’habitabilitat. La reposició de les condicions origionals podrà incloure la reparació o, fins i tot, la substitució d’elements estructurals, d’acabat o d’instal·lacions per assegurar l’adequat funcionament de l’edifici en relació a les necessitats i usos als quals estigui destinat.
Es permetran obres de consolidació, de modernització i de reconstrucció quan la conservació i el manteniment de l’ús de l’edifici així ho exigeixi.
S’admetran augments de volum sempre que respectin el valor arquitectònic de l’edificació existent, i per tant caldrà prèviament la redacció d’un Estudi Detall. En qualsevol cas, l’Ajuntament decidirà si l’augment del volum s’ha d’annexionar a l’edifici existent o no."

I per tant NO PERMET les obres de desplaçament, trasllat, desmuntatge o emmagatzematge.

A més, l’article 28 Pla Especial, disposa que

“1.Els immobles o elements catalogats individualment no podran ser enderrocats o desmuntats totalment o parcial,…”

L’equip de govern de l’Ajuntament de Mataró i el Director General de Patrimoni Cultural s’estan saltant a la torera la normativa i pretenen dur a terme una actuació de conseqüències irreversibles.

Aquests dies he llegit a la premsa que en el cas de Can Ricart de Barcelona es va produïr una situació similar:
1). Els veïns demanaven la rehabilitació del conjunt catalogat
2). Les autoritats van fer-ne cas omís i van tirar pel dret enderrocant alguns edificis.
3). Un cop destruïts ara s’ha decretat que dues de les naus enderrocades s’hauran de tornar a reinventar.

Per evitar que amb Can Fàbregas de Mataró es produeixin situacions similars, us demano la intervenció urgent del Síndic de Greuges.

Per qualsevol ampliació de la informació us podeu posar en contacte amb mi:

Joan Jubany i Lorente"

Noves al·legacions per salvar Can Fàbregas

Des de la CUP de Mataró continuem amb la lluita jurídica per salvar Can Fàbregas i de Caralt al seu lloc.

El 17 d’abril en Xevi i jo hem presentat un escrit d’al·legacions d’oposició a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal 1996 “Entorns del Carrer Biada” aprovat inicialment per acord de ple de 13 de març de 2008. Aquest document urbanístic forma part de l’entramat de documents impulsats pel govern municipal per implantar un centre comercial de El Corte Inglés just al damunt de l’edifici catalogat de Can Fàbregas i de Caralt.

Si t’interessa el tema jurídic et pots descarregar el document. 

Al·legacions a la modificació del PGOU  Al·legacions a la modificació del PGOU "Entorns carrer Biada" 116.39 Kb 

Bàsicament diu que el govern de Mataró (PSC, ICV i ERC) ens hestà intentant fotre la pirula i se salta a la torera les seves pròpies normatives i altres Lleis. El seu objectiu és moure mar i muntanyes (en aquest cas edificis històrics) per posar l’estora vermella a la multinacional espanyola i cedir-li un solar buit on construïr un bloc de formigó gris.

Com a estratègia comercia, el edificis de El Corte Inglés són búnkers sense finestres perquè així els consumidors perdin la noció del temps i així es dediquin només a consumir sense estar pendents de si és de dia o de nit.

…i el nostre govern municipal s’agenolla i ret vassallatge a la multinacional comercial.

Bretolada institucional

Ahir vaig ser a la mani dels esquàters a favor del CSOA La Fibra i contra el desalotjament que s’hi preveu. Ens havien convocat a la Plaça Gran, davant l’antic CSOA La Drogueria. Em van cridar l’atenció un parell de bretolades que PUMSA ha fet a l’illa de Can Cruzate, que volen enderocar.

Finestral gòtic tapiat per PUMSA a la Plaça Gran de Mataró. Finestral gòtic tapiat

PUMSA ha fet tapiar barroerament amb maons i ciment un finestral gòtic que en teoria diuen que volen restaurar. M’ha sobtat veure amb quina "delicadesa" tracten el patrimoni arquitectònic. Calia tapiar aquest finestral? No hi ha cap altra manera de fer-ho?

Rajoles de sotabalcó esmicolades per PUMSA a la Plaça Gran de Mataró. Rajoles esmicolades

Aquesta setmana han estat arrencant els elements de ferro forjat dels balcons de tota l’illa. Precisament els balcons de "La Drogeuria" tenen rajoles de sotabalcó. Són autèntiques peces de museu. Hi ha col·leccionistes que en paguen fortunes… però PUMSA les ha esmicolat per arrencar les baranes de ferro forjat. Tot un altre detall de com es manté el patrimoni històric.

Un parell de detalls que diuen molt de la sensibilitat dels responsables de PUMSA i de l’Ajuntament de Mataró. 

Aconseguiran situar Mataró en el mapa

Antiga estació de Bescanó. Foto: Miquel Ruiz He rebut un correu electrònic dels companys i companyes de la CUP de Bescanó:

"Sóc de la CUP de Bescanó i us escric per veure si ens podrieu passar una mica més d’informació sobre el tema del trasllat de Can Fàbregas.

A Bescanó tenim una antiga estació de tren i l’alcalde ha tingut la brillant idea de proposar canviar-la de lloc i no restaurar-la. El crack veient l’oposició que ha despertat ha enviat un escrit a determinades persones explicant que a Mataró ja s’ha fet i ho utilitza com a justificació. Pel que veig encara no s’ha fet efectiu, per tan intentarem retornar-li la pilota."

Realment, els actuals governants de Mataró estan aconseguint situar la nostra ciutat en el mapa. …en el mapa dels despropòsits i les capgrossades!

Els hi he enviat una preimera resposta amb un breu resum de la situació per a qui no coneix el cas:

Continue reading…

El tripartit de Mataró té un problema que es diu 8.000%

A la pila de l'esquerra 33 fulls de paper i a la plia de la dreta 2745 fulls de paper. El govern tripartit de Mataró (PSC-ICV-ERC) té un problema que es diu 8.000%. Aquest és el percentatge d’increment del preu la finca de Can Fàbregas i de Caralt mentre ha estat propietat dels oncles materns del regidor d’Urbanisme mentre el seu nebot ha ostentat càrrecs de responsabilitat en el govern de la ciutat.

Aquest migdia amb en Xevi hem fet una roda de premsa i ens hem ajudat de dues piles de fulls de paper per exemplificar aquest benefici del 8.000%, mentre anavem mostrant als periodistes els diversos documents on consta la informació.

Amb aquestes informacions que hem posat sobre la taula es comencen a entendre moltes coses.

Xevi Safont-Tria i Joan Jubany mostren els plànols de la finca de Can Fàbregas. Dijous 17 de gener del 2008 la Plataforma Salvem Can Fàbregas ha facilitat la informació que destapa que els oncles materns de l’actual regidor d’Urbanisme i Primer Tinent d’Alcalde, sr. Ramon Bassas i Segura, són accionistes de Naves Biada SA i han resultat beneficiats per la venda de la finca on es troba ubicat el conjunt catalogat de Can Fàbregas i de Caralt. Davant aquest fet la Plataforma demana ”actuar en conseqüència” .

L’endemà, divendres 18 de gener el sr. Ramon Bassas i Segura ha encarregat ell mateix un informe al Secretari de la Corporació on li demana “si hi ha cap conseqüència administrativa o jurídica sobre els acords presos i anteriorment relacioinats, així com sobbre el meu capteniment com a càrrec públic”. Tot seguit ha declarat en roda de premsa haver-se asabentat “casualment” d’aquest fet, ha afirmat haver actuat sempre correctament i, sense que ningú l’hagi acusat de res, ha amenaçat de dur als tribunals a qualsevol persona que qüestioni de la seva honorabilitat. També ha afirmat que Naves Biada SA és “un dels més de 90 propietaris del sector”, en un intent de treure rellevància al fet.

La CUP de Mataró assumeix la demanda de la Plataforma Salvem Can Fàbregas i pren el compromís d’actuar davant d’aquesta realitat davant els òrgans que correspongui.

D’entrada exposem uns primers fets documentats que ajuden a valorar la magnitud del 8.000%:

1. La vinculació de parentiu de 3r grau entre el sr. Ramon Bassas i Segura, amb responsabilitats de govern en l’actual i en l’anterior legislatura, i la meitat dels accionistes de Naves Biada SA. Així ha estat reconegut per ell mateix i documentat en la inscripció de la societat Naves Biada SA en el Registre Mercantil de Barcelona (Tom 5051, Secció 2, Llibre 4364, Fulla 59983).

2. Que la finca amb referència cadastral 3288549DF5938N0001UH, on es troba ubicat el conjunt catalogat de Can Fàbregas i de Caralt, va ser comprada l’octubre del 1982 per Naves Biada, SA pel preu de trenta-tres (33) milions de pessetes, segons consta inscrit en el Registre de la Propietat de Mataró (Llibre 998, Tom 2755, Foli 117, Finca 31.535).

3. Que des de l’1 de gener del 2005 l’Ajuntament de Mataró ha iniciat diversos procesos de requalificació urbanística encaminats a implantar una superfície comercial de gran format dins l’illa dins la qual aquesta és la finca majoritària. Així està documentat en els documents aprovats i en les actes dels diferents òrgans de govern de l’Ajuntament de Mataró.

4. Que el sr. Ramon Bassas i Segura és regidor des del 1991, ha ocupat les carteres de Joventut (1991-1995), adscrit a l´Alcaldia (1995-1997), Serveis Centrals (1997-2003) i Seguretat i Prevenció (2003-2007). Des de 1997 és Tinent d´Alcalde. Des de 2007 és regidor d’Urbanisme de l´Ajuntament de Mataró i presideix l’empresa municipal PUMSA. Des de 2004 és Portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Mataró. i per tant ha ostentat responsabilitats de govern i ha participat durant tot aquest temps en els debats, preses de decisions i votacions relacionades amb tot aquest procés. Així queda documentat en les actes dels diferents òrgans de govern de l’Ajuntament de Mataró.

5. Que el 27 de març del 2007 el Consell d’Administració de la societat municipal PUMSA va signar un contracte amb El Corte Inglés SA mitjançant el qual PUMSA s’obliga, entre altres coses, a: “En general, facilitar quantes gestions en depenguin, per tal d’aconseguir la finalitat del destí de la finca.”
I en la pàgina 5 de l’annex tècnic s’especifica que “Malgrat les càrregues existents, aquesta finca s’entregarà lliure de càrregues”.
Tal com queda documentat en el plec de condicions i en l’annex tècnic per a l’adjudiciació d’aquest concurs al qual només es va presentar El Corte Inglés, SA.

6. Que 21 dies després d’aquesta adjudicació, el 17 d’abril del 2007 la societat Naves Biada SA ha venut a la immobiliària Residencial Aurum, SL la finca amb referència cadastral 3288549DF5938N0001UH, per l’import de 16.498.000 euros més IVA, que són 2.745 milions de les antigues pessetes. El valor cadastral de la finca és de 1.016.927 euros, segons consta inscrit en el Registre de la Propietat de Mataró (Llibre 430, Tom 3742, Foli 152, Finca 16.660, Inscripció primera).

Davant aquests fets documentats la CUP de Mataró emplaça l’alcalde i les forces del govern mataroní a actuar i donar les explicacions necessàries per tal que tota la ciutadania pugui entendre aquesta revalorització del 8.000% que ha permès que una finca comprada pels oncles d’un regidor per 33 milions de pessetes s’hagi venut per 2.745 milions de pessetes.

Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular de Mataró
Mataró, 21 de gener del 2008

El govern de Mataró té un problema que es diu 8.000% El govern de Mataró té un problema que es diu 8.000% 26.39 Kb


NOTÍCIES DE PREMSA:

• ElTotMataro.cat: La CUP denuncia la revalorització de la finca de Can Fàbregas en un 8.000% 

 

Ara toca estirar el fil i arribar fins el fons

La CUP ja ha fet saber que vol arribar al fons de l’afer Bassas-Segura i que vetllarà per la depuració a tots els nivells de resposabilitats que se’n puguin derivar. Ho eplica en una nota de premsa:

La CUP sol·licita la paralització del procés "Can Fàbregas" i anirà al fons de l’afer Bassas-Segura

Ahir dijous 17 de gener del 2008 la Plataforma Salvem Can Fàbregas i de Caralt va posar en coneixement del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular que existeix una vinculació familiar entre el sr. Ramon Bassas, actual Primer Tinent d’Alcalde i regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Mataró, i la meitat dels accionistes de l’empresa Naves Biada SA, propietaria de la finca amb referència cadastral 3288549DF5938N0001UH. Es tracta del lloc on hi ha l’immoble catalogat de Can Fàbregas i de Caralt, que va ser venut per l’empresa dels oncles del sr. Bassas pocs dies després de l’adjudicació del solar buit a El Corte Inglés.

Des de la CUP considerem que s’ha començat a destapar un cas molt greu. Ja estem seguint el fil de la informació i, amb rigor, ens comprometem a investigar per arribar fins el fons de la qüestió i vetllar per la depuració de les responsabilitats que se’n puguin derivar a tots els nivells.

Considerem que la primera mesura cautelar a prendre, i així ho sol·licitarem al gevern, és la paralització de tot el procés administratiiu, urbanístic i patrimonial del sector fins que aquest cas quedi definitivament resolt a tots els nivells.

Mataró, 18 de gener del 2008


NOTÍCIES DE PREMSA:

• capgros.com: La Plataforma pregunta per la relació de Bassas amb els propietaris de la nau

 • capgros.com: Bassas recorre a l’informe delsecretari per desactivar la nova polèmica

• capgros.com: La CUP demana que es paralitzi tot el procés de Can Fàbregas

• ElTotMataro.cat: Salvem Can Fàbregas denuncia la relació de parentiu de Bassas amb els propietaris de la fàbrica

• ElTotMataro.cat: Bassas argumenta que mai van ser decisius els seus vots per a l’operació de Can Fàbregas  

 

L’escàndol està servit

Fitxa del cadastre de la finca on hi ha Can Fàbregas i de Caralt. Dijous 17 de gener del 2007 la Plataforma Salvem Can Fàbregas i de Caralt ha informat l’Alcalde i tots els caps dels grups municipals d’un afer molt greu i ha emès una escueta nota de premsa.

Dóna la impressió que ens trobem davant l’escàndol polític més gros que es recordarà a Mataró. Se’n parlarà i probablement se’ll batejarà amb diversos noms. Un d’ells podria ser "l’escàndol del 8.000%". 

La finca a la qual es refereix (aquesta informació és pública i la pot consultar qualsevol a l’Oficina Virtual del Catastro) és aquesta:

  Referència catastral de la finca de Can Fàbregas i de Caralt Referència catastral de la finca de Can Fàbregas i de Caralt 105.72 Kb

Tripijocs al Consell Municipal de Patrimoni

El regidor d’Urbanisme, Ramon Bassas (i Segura) ha decretat la modificació del Reglament del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró. Ho ha fet coincidint amb l’anunci de la darrera proposta de "desmuntatge i trasllat" de Can Fàbregas i de Caralt.

El reglament del Consell està vigent des del 1984 i se’ls acudeix modificar-lo  ara, justament quan el Consell encara s’ha de posiciionar sobre l’afer Can Fàbregas i de Caralt. Això és molt sospitós, i per això des de la CUP hem demanat que no es toqui (que no es modifiqui) el reglament del Consell fins que el tema de Can Fàbregas estigui definitivament resolt. 

Per un altre costat, el reglament deixa ben clar que hi haurà un representant de cada Grup Municipal amb representació a l’Ajuntament i que es renovarà cada quatre anys després de les eleccions. El cas és que el Consell no s’ha renovat i després de les eleccions s’ha reunit sense el representant de la CUP. Hem hagut de demanar-ho expressament i ara diu el sr. Bassas que ens hi deixarà ser, tot i que ja havia convocat una altra reunió el dia 23 de gener sense preveure que hi hagués el membre nomenat epr la CUP.

Massa punts foscos i massa tripijocs en un Consell que encara haurà d’emetre algun informe sobre Can Fàbregas. Tot plegat, una mostra més dels malabarismes d’un govern que es diu d’esquerres… 

Esmenes a la modificació del Reglament del Consell de Patrimoni Esmenes de la CUP a la modificació del Reglament del Consell de Patrimoni 45.50 Kb

Reglament Consell Patrimoni 1984 (vigent) Reglament Consell Patrimoni 1984 (vigent) 40.50 Kb

Proposta nou  Reglament Consell Patrimoni Proposta nou Reglament Consell Patrimoni 53.00 Kb

 

A Can Fàbregas s’obre la porta de la via legal

agurrelj'08: La rendició d'Iluro Fins ara la lluita per salvar Can Fàbregas ha estat molt desigual. El govern ha estat disparant amb munició real mentre els defensors del patrimoni només teniem munició de fogueig.

L’Ajuntament (concretament el govern) ha estat fent tot de requalificacions, modificacions de plans urbanístics, per sotmetre la ciutat als interessos de El Corte Inglés. Han ofert l’aplanadora PUMSA i tota la maquinària municipal per preparar el terreny al monstre comercial: el solar que ells havien triat sense cap patrimoni arquitectònic que "faci nosa".

Quan ha calgut el regidor d’Urbanisme sr. Ramon Bassas ha posat en perill la independència del moviment veïnal amb la seva barroera manipulació política del "manifest dels 6".  Darrere l’afable malabarista dialèctic s’ha començat a destapar una mala persona capaç de fer malabarismes amb els documents que entren al registre de l’Ajuntament.

Mentrestant els defensors del patrimoni ens hem valgut de la conscienciació i la mobilització popular. La Plataforma ha presentat 3.700 al·legacions que ni s’han dignat a contestar. La CUP ha ofert un "pacte de ciutat" i ni tansols s’han volgut asseure a parlar… Pel govern només compta lúnic suport públic que han rebut de sis (6) persones.

Doncs s’ha acabat el bròquil. Avui la Plataforma ja ha fet saber que s’obrirà el front de la lluita legal:

Continue reading…